شرایط و فرم پذیرش نمایندگی

.شرایط اخذ نمایندگی شرکت تعاونی شیر حلیب ( ویژه )

 

شرایط پذیرش نمایندگی ( اشخاص حقیقی ) :

 1. داشتن وثیقه ملکی شش دانگ با داشتن پایان کار با کاربری مسکونی یا اداری یا تجاری  و سند تک برگی ،استعلام از دفترخانه
 2. داشتن جواز کسب معتبر یا امکان دریافت آن
 3. محل کسب بایستی بصورت اجاره سرقفلی یا مالکیت با سرقفلی باشد ، اجاره بلند مدت حداقل سه ساله
 4. حسن شهرت متقاضی
 5. در صورت عدم ارائه وثیقه ملکی، توان اعطای ضمانت بانکی در وجه شرکت
 6. تسویه حساب کالای تحویلی بصورت حداکثر 20-15 روزه و پس از تامین وثائق مورد نظر
 7. داشتن تجربه فروش و توزیع محصولات شرکت
 8. داشتن کارت بهداشت از مراجع ذیصلاح و تحت پوشش وزارت بهداشت

مدارک لازم :

 1. پر کردن فرم نمایندگی
 2. درخواست کتبی مبنی بر اعطای نمایندگی
 3. کپی از تمام صفحات شناسنامه متقاضی
 4. کپی کارت ملی متقاضی
 5. کپی جواز کسب معتبر
 6. کپی سند یا کپی اجاره سرقفلی محل نمایندگی که در هنگام عقد قرارداد اصل آن به رویت شرکت خواهد رسید یا کپی اجاره بلند مدت (حداقل سه سال).
 7. رزومه کاری
 8. پرینت گردش مالی حساب بانکی ،شماره
 9. گزارش امکانات و تجهیزات جهت فروش محصولات
 10. کپی گواهی ثبت نام ارزش افزوده

 

شرایط پذیرش نمایندگی ( اشخاص حقوقی ) :

 1. داشتن وثیقه ملکی ششدانگ با داشتن پایان کار با کاربری مسکونی یا اداری یا تجاری – سند تک برگ
 2. در صورت عدم ارائه وثیقه ملکی، توان اعطای ضمانت بانکی در وجه شرکت
 3. داشتن تجربه فروش و توزیع محصولات شرکت
 4. داشتن مجوز بهداشت از مراجع ذیصلاح و تحت پوشش وزارت بهداشت
 5. تسویه حساب کالای تحویلی بصورت حداکثر 65-30 روزه و پس از تامین وثائق مورد نظر

مدارک لازم :

 1. درخواست کتبی مبنی بر اعطای نمایندگی
 2. پر کردن فرم نمایندگی
 3. کپی اساسنامه شرکت
 4. کپی روزنامه رسمی
 5. کپی آگهی تاسیس
 6. کپی سند مالکیت یا اجاره سرقفلی محل نمایندگی که در هنگام عقد قرارداد اصل آن به رویت شرکت خواهد رسید یا کپی اجاره نامه بلند مدت (حداقل سه سال).
 7. ارسال رزومه کاری و سوابق
 8. پرینت گردش مالی حساب بانکی
 9. گزارش امکانات و تجهیزات و پرسنل تحت پوشش ( فروش و اداری )
 10. مجوز بهره برداری و فعالیت (صنعت و معدن و تجارت – صنوف)
 11. کپی گواهی ثبت نام ارزش افزوده
 12. کپی آخرین گزارشات فصلی ماده 169 و اظهارنامه های ارزش افزوده در دوره های قبلی (یک نسخه)
نظرات