شیر توت فرنگی استریل

 

شیر توت فرنگی

شیر توت فرنگی،از جمله شیرهای میوه ای پرطرفدار است که با استفاده  از شیرتازه گاو،پوره توت فرنگی  وشکر  تولید می شود. توت فرنگی منبع خوبی از فیبر، ویتامین C فولات، پتاسیم و آنتی اکسیدان ها می باشد . با مصرف روزانه شیر توت فرنگی می توانید بخشی از مواد مغذی مورد نیاز بدن را دریافت کنید .

 

 

وزن : 200 میلی لیتر

تعداد در بسته بندی : 35 عدد

دمای نگهداری : دمای محیط

ماندگاری : 180 روز

          

 

شیر توت فرنگی

شیر توت فرنگی،از جمله شیرهای میوه ای پرطرفدار است که با استفاده  از شیرتازه گاو،پوره توت فرنگی  وشکر  تولید می شود. توت فرنگی منبع خوبی از فیبر، ویتامین C فولات، پتاسیم و آنتی اکسیدان ها می باشد . با مصرف روزانه شیر توت فرنگی می توانید بخشی از مواد مغذی مورد نیاز بدن را دریافت کنید .

 

 

وزن : 200 میلی لیتر

تعداد در بسته بندی : 35 عدد

دمای نگهداری : دمای محیط

ماندگاری : 180 روز

          

 

شیر توت فرنگی

شیر توت فرنگی،از جمله شیرهای میوه ای پرطرفدار است که با استفاده  از شیرتازه گاو،پوره توت فرنگی  وشکر  تولید می شود. توت فرنگی منبع خوبی از فیبر، ویتامین C فولات، پتاسیم و آنتی اکسیدان ها می باشد . با مصرف روزانه شیر توت فرنگی می توانید بخشی از مواد مغذی مورد نیاز بدن را دریافت کنید .

 

 

وزن : 200 میلی لیتر

تعداد در بسته بندی : 35 عدد

دمای نگهداری : دمای محیط

ماندگاری : 180 روز

          

 

شیر توت فرنگی

شیر توت فرنگی،از جمله شیرهای میوه ای پرطرفدار است که با استفاده  از شیرتازه گاو،پوره توت فرنگی  وشکر  تولید می شود. توت فرنگی منبع خوبی از فیبر، ویتامین C فولات، پتاسیم و آنتی اکسیدان ها می باشد . با مصرف روزانه شیر توت فرنگی می توانید بخشی از مواد مغذی مورد نیاز بدن را دریافت کنید .

 

 

وزن : 200 میلی لیتر

تعداد در بسته بندی : 35 عدد

دمای نگهداری : دمای محیط

ماندگاری : 180 روز

          

 
نظرات